Ordrestatus x
Logg ut

Dekkprofil

Man kan se store forskjeller mellom ulike profiler, enten når man sammenligner sommer- og vinterdekk eller når man sammenligner profilen til ulike produsenter. Lær alt om dekkprofiler :

Sammenligning av profil på sommer- og vinterdekk

Har du noen gang sett nøye på profilen på dekket ditt? Du bør gjøre dette regelmessig ettersom det er lovpålagt å ha en mønsterdybde på minst 1,6 mm. Dersom dybden er mindre enn dette bryter du loven og - enda verre - setter deg selv og andre i fare. Dette er på grunn av at mønsterdybden påvirker kjøreegenskapene. Både sommer- og vinterdekk tilpasses gjeldende værforhold, og derfor vil dekkprofilen hos sommer- og vinterdekk være ulik.

Sommerdekk for våte og tørre forhold

Om sommeren er veien enten tørr eller våt, og temperaturen er normalt på over 10 grader. Dette gir dekket andre utfordringer enn kulde, is og snø. Derfor er gummiinnholdet i et sommerdekk forholdvis hardt og dekkprofilen har først og fremst langsgående mønster som gjør at vannet kan samles. Det transporteres deretter bort via tversgående spor. Sammen med kantene på mønsteret vil dette redusere risikoen for vannplaning.

Vinterdekk for snø og is

Vinterdekk er mykere enn sommerdekk, slik at gummisammensetningen er fleksibel selv ved lave temperaturer. I tillegg har profilen hundrevis av små innsnitt, eller kanaler som griper inn i snø og is. Dette forbedrer trekkraften og reduserer bremselengden, noe som også påvirkes av mønsterdybden. Det lovbestemte kravet på 1,6 mm angir bare et minimum og øker bremselengden betraktelig i forhold til et nytt dekk (med en mønsterdybde på omtrent 8 mm). Eksperter anbefaler at man bytter dekk allerede ved 3 (sommerdekk) eller 4 mm. Du finner nye dekk hos dekkonline.com.

Sammenligning av profil på vinter- og sommerdekk

Sammenligning av sommerdekk (venstre) og vinterdekk (høyre)

© algre FOTOLIA

Minimum mønsterdybde på sommer - og vinterdekk

Minimum mønsterdybde på dekk er i Norge og mange andre land på 1,6 mm. Dette er ikke bare ett tall, men et lovmessig krav. Eksperter mener imidlertid at denne minste tillatte mønsterdybden er for lav. De anbefaler minst 4 mm som mønsterdybde på vinterdekk og 3 mm som mønsterdybde på sommerdekk. Men hvordan kan du måle mønsterdybden ?

Måling av mønsterdybden

Mange moderne dekk har en indikator for dekkslitasje. Hvis dine ikke har det kan du også enkelt måle mønsterdybden manuelt. Kanten på en mynt er omtrent 3 mm bred - dersom den ikke er synlig når du sjekker, er profilen fremdeles ok. For å få en mer nøyaktig måling kan man bruke et måleinstrument for mønsterdybde. Dette verktøyet er tilgjengelig både i mekanisk og digital versjon.

Profesjonelle verkstedarbeidere benytter en såkalt laster-triangelmåling for å måte mønsterdybden på tvers av hele dekket. Dette verktøyet er integrert i gulvet, og kjøretøyet ruller over det. Selv hjulspissingen og kammerinstillingene kan sjekkes på denne måten. En tilstrekkelig mønsterdybde er ikke bare nødvendig av lovlige årsaker, men er også viktig for sikkerheten. Vannet samles i mønsteret og transporteres bort fra dekket. Dette forhindrer vannplaning. De mange innsnittene i vinterdekk fester seg til snøen og isen. Dersom dekket er slitt, vil trekkraften reduseres betraktelig. Derfor bør man sjekke mønsterdybden regelmessig og kjøpe nye dekk hos dekkonline.com til riktig tid.

Oppover