Ordrestatus x
Logg ut

Dekktrykk

De fleste sjåfører vet at dekktrykket må sjekkes regelmessig. Men hvorfor? Her kan du finne all informasjon om dette:

Dekktrykk-tabell

Defekte dekk er ofte resultat av feil dekktrykk. I tillegg påvirker det sikkerheten. For lite luft i dekkene øker stoppelengden og svekker kjøreytelsen ved vannplaning. I tillegg vil dekket varmes opp for mye og dermed deformeres, noe som kan skade det.

En annen viktig faktor er effekten på drivstofforbruket. Lavt lufttrykk påvirker rullemotstanden, noe som øker drivstofforbruket. Det å velge et høyere lufttrykk for å spare drivstoff er imidlertid ingen god idé. Det resulterer i dårligere grep og raskere slitasje. Kun når kjøretøylasten økes betraktelig (for eksempel på en bilferie med hele familien og mye bagasje) anbefales et høyre dekktrykk.


Her kan du finne en dekktrykk-tabell: Continental Dekktrykk

Dekktrykk-tabell Continental

Utdrag fra dekktrykk-tabellen fra Continental

Hvilket dekktrykk er riktig?

Hvilket dekktrykk er riktig? Dette angis av bilfabrikanten og finnes i medfølgende dokumenter eller i en dekktrykk-tabell . Det kan dessuten ofte finnes på et merke på bildøren. Dersom det angis 2,5 bar, er ikke dette det absolutte trykket, men trykket relativt til omgivelsestrykket. Sistnevnte er omtrent 1 bar, noe som gir et absolutt dekktrykk på 3,5 bar. Dekktrykk-målere hos de ulike bensinstasjonene viser alltid det relative lufttrykket. Dersom du trenger 2,5 bar er altså dette det riktige trykket for måling og fylling. Sjekk trykket når dekket er kaldt, for eksempel etter omtrent 10 km i bytrafikk.

Moderne biler er utstyrte medovervåkingssystem for dekktrykk (TPMS). Det er ikke lenger nødvendig å sjekke dekktrykket ettersom avvik kommuniseres elektronisk via systemet i bilen. For alle nye passasjerbiler er TPMS påkrevd ved lov. Dekktrykket måles av en sensor i hvert hjul. For sjåføren betyr dette ekstra kostnader for sensorer og for dekkskifte, som nå er mer kostbart. Først og fremst tilbyr imidlertid TPMS økt sikkerhet for bilister.

Måling av dekktrykk

Måling av dekktrykk

© blue studios gmbh

Dekkventiler

Det anbefales å sjekke kjøretøyets dekktrykk regelmessig. Dekkskader kan dermed unngås, ettersom sjansen for dette øker spesielt ved lavt lufttrykk. Dersom du må fylle på luft flere ganger i måneden bør du sjekke dekkventilene - de kan være defekte. Ventilene erstattes ved hvert dekkskift - det tar bare noen få sekunder. Normalt er dette gummiventiler, også kjent som «snap-in»-ventiler.

Sammen med aluminimsfelger benyttes metallventiler. Disse er dyrere, men ser bedre ut. Sørg for at hetten er skrudd på ventilen, ellers vil skitt og støv komme inn. Dette vil redusere levetiden på dekkventilen, som normalt skal kunne vare i fire år.

Dekkgass

Har du allerede blitt tilbudt å fylle dekket med gass i stedet for luft? Mange verksteder tilbyr dette og flere og flere sjåfører lurer på: Vil det hjelpe? Det påstås å kunne spare deg for å sjekke dekktrykket, fordi ingenting lekker ut. Dekkgass vil imidlertid være til liten nytte for den vanlige forbruker. Hva er egentlig dekkgass?

Dekkgass er nitrogen, som vanskeligere lekker ut. Luft består av omtrent 78 prosent nitrogen, men vil ikke lekke ut mye raskere dersom dekket er intakt. Dersom dekket er skadet, vil ikke dekkgass hjelpe i det hele tatt. Skade oppdages normalt når man sjekker dekktrykket \x{2013} som derfor også er nødvendig selv om dekkene er fylt med gass.

Det finnes likevel fordeler med dekkgass, som ikke gjelder bilister: Oksygenet i luften kan legge til rette for dekkbrann eller hurtig oksidasjon \x{2013} men kun ved veldig høyt dekktrykk. Dette spiller en rolle i racing, i fly og tungtransport, men ikke for biler eller motorsykler. Du kan derfor spare deg for kostnaden forbundet med dekkgass.

Oppover