Ordrestatus x
Logg ut

004951187988255

Ofte stilte spørsmål

Spørmål angående produkter

Generelle spørsmål om dekk

Spørsmål om EUs dekkmerking

Spørsmål om EUs dekkmerking

 1. Hvilke kriterier vurderer EUs dekkmerking?
 2. EUs dekkmerking: Rullemotstand
 3. EUs dekkmerking: Våtgrep
 4. EUs dekkmerking: Støy
 5. Flere kriterier/muligheter til å vurdere dekk

Hvilke kriterier vurderer EUs dekkmerking?

EUs dekkmerking omfatter tre bestanddeler:

- Rullemotstand (drivstofføkonomi)
Bensinpumpesymbolet står for rullemotstanden til dekket: Jo lavere den er, desto mindre energi trengs og desto lavere er bensinforbruket. Denne indikatoren informerer dermed forbrukeren både om dekkets energieffektivitet og miljøvennlighet i form av CO2-utslipp. 

Vurderingen gis i klasser fra «A» til «G», der D ikke brukes.
- Våtgrep
Dette symbolet viser dekkets grep på våte veier.
Våtgrepet er en nøkkelfaktor når det gjelder dekkets sikkerhetsrelevante egenskaper. Våtgrepets innvirkning på trafikksikkerheten er enorm, siden dekk med utmerket våtgrep forkorter bremselengden betydelig.

Jo kortere bremselengde, desto bedre klasse.

Kategoriene i dekkmerkene er igjen delt inn i klassene «A» til «G», hvor D og G ikke brukes.- Støy
Høytalersymbolet står for støyen dekket lager når det ruller på veien. Denne støyen måles i desibel (dB). Støy fra dekkene bidrar til den samlede støyen fartøyet avgir og påvirker ikke bare komforten under kjøring, men også støybelastningen på miljøet. Jo flere svarte bølger som blir symbolisert, desto mer støy avgir dekket.EUs dekkmerking: Rullemotstand

Bensinpumpesymbolet står for rullemotstanden til dekket: Jo lavere den er, desto mindre energi trengs og desto lavere er bensinforbruket. Denne indikatoren informerer dermed forbrukeren både om dekkets energieffektivitet og miljøvennlighet i form av CO2-utslipp.

Den innsparingen av drivstoff som dekket står for blir vurdert med samme karakter som dekkets sikkerhetsegenskaper. Men i dette tilfellet blir plasseringen tydeliggjort med et farge-piktogram som tilsvarer det standardiserte piktogrammet for energieffektivitet som brukes i hele EU.

Vurderingen gis i klasser fra «A» til «G», der D ikke brukes. En forbedring med en klasse betyr en innsparing på ca.0,1 literdrivstoff på 100 km. Mellom klasse «G» og klasse «A» ligger det en samlet innsparing på ca 7,5% av drivstofforbruket.

Klasse Personbil-dekk
rullemotstand (CR) i kg/t
Dekk for liten lastebil
rullemotstand (CR) i kg/t
Lastebil-dekk
rullemotstand (CR) i kg/t
- A -
≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0
- B -
6,6 - 7,7 5,6 - 6,7 4,1 - 5,0
- C -
7,8 - 9,0 6,8 - 8,0 5,1 - 6,0
- D -
- - 6,1 - 7,0
- E -
9,1 - 10,5 8,1 - 9,2 6,1 - 7,0
- F -
10,6 - 12,0 9,3 - 10,5 ≥ 8,1
- G -
≥ 12,1 ≥ 10,6 -
   Verdigrense for klassifisering av rullemotstand

EUs dekkmerking: Våtgrep

Dette symbolet viser dekkets grep på våte veier. Våtgrepet er en nøkkelfaktor når det gjelder dekkets sikkerhetsrelevante egenskaper. Våtgrepets innvirkning på trafikksikkerheten er enorm, siden dekk med utmerket våtgrep forkorter bremsevegen betydelig.

Kategoriene i dekkmerkene er igjen delt inn i klassene «A» til «G», hvor «D» og «G» ikke brukes. Forskjellen på bremsevegen fra en klasse til den neste ligger på våtvei med en utgangshastighet på 80 km/t mellom 1 og 2 fartøylengder (3,0-6,0 m), i gjennomsnitt rundt4,5 m. Mellom klasse «G» og klasse «A» ligger det en samlet forkortelse på ca. 30% av bremselengden.

Tilsammen er differansen på bremselengden f.eks. mellom klasse «A» og «F» over18 meter.


Klasse Personbil-dekk
Karakteristisk verdi (G)
Dekk for liten lastebil
Karakteristisk verdi (G)
Lastebil-dekk
Karakteristisk verdi (G)
- A -
≥ 1,55 - -
- B -
1,40 - 1,54 - -
- C -
1,25 - 1,39 - -
- D -
- - -
- E -
1,1 - 1,24 - -
- F -
≤ 1,09 - -
- G -
- - -
    Verdigrense for klassifisering av våtgrep


   Den karakteristiske verdien «G» baserer seg på et referansedekk. Klassifiseringen i kategorien våtgrep gjelder i første omgang bare for personbil-dekk, metodene for liten lastebil og lastebil er fortsatt under utvikling.)

EUs dekkmerking: Støy

Høytalersymbolet står for støyen dekket lager når det ruller på veien. Denne støyen måles i desibel (dB). Støy fra dekkene bidrar til den samlede støyen fartøyet lager og påvirker ikke bare komforten under kjøring, men også støybelastningen på miljøet. Jo flere svarte bølger som blir symbolisert, desto mer støy avgir dekket.

Merkingen med to svarte lydbølger tilsvarer retningslinjen fra EU som er gyldig fra 11/2012.

3 svarte lydbølger
Tre svarte lydbølger betyr en høy støyutvikling. Denne klassifiseringen tilsvarer EUs standard-grenseverdi etter retningslinjen «2001/43/EF», som er gyldig til 10/2012. Et dekk som er merket slik bråker mer enn det EU-retningslinjen fra november 2012 tillater.

2 svarte lydbølger
To svarte lydbølger betyr en middels høy støyutvikling. Denne klassifiseringen tilsvarer EUs standard-grenseverdi etter retningslinjen «661/2009/EF», som er gyldig til 11/2012.

1 svart lydbølge
En svart lydbølge står for den laveste støyutviklingen. Støynivået ligger minst 3 dB under grenseverdien for støy som er fastslått i forordning «661/2009/EF».

Flere kriterier/muligheter til å vurdere dekk

Det nylagde merket informerer kunden om de tre viktige kriteriene rullemotstand, våtgrep og støy.
Like fullt finnes det andre viktige sikkerhetsrelevante produktegenskaper som man må ta hensyn til når man velger nye dekk.
Disse er f.eks. drenering, stabilitet, levetid, bremseegenskaper på tørr og våt vei og egenskaper på vinterføre.

Produsenter påpeker at dekkmerkingen ikke kan gjelde som erstatning for mer inngående informasjon, som f.eks. kommer fra tester i fagtidsskrifter.
For vinterdekk gir dekkmerkingen veldig begrenset informasjon, siden egenskaper på vinterføre ikke avbildes.

Dekktester som gjennomføres av fagtidsskrifter for bil er fortsatt en viktig informasjonskilde for forbrukere. Disse tester, i stedet for bare de tre kriteriene som vises på merket, opptil elleve andre, sikkerhetsrelevante produktegenskaper.

På internett finner du på www.dekktest.com den store internasjonale og uavhengige forbrukerportalen for vurdering av dekk i normal trafikk. Her har bilister testet og vurdert dekk i hverdagen.