Ordrestatus x
Logg ut

004951187988255

TPMS information

Generelle informasjoner om TPMS

Hva er TPMS?

 • Forkortelse for Tyre Pressure Monitoring System (overvåkning av dekktrykk)

 • TPMS er et integrert overvåkningssystem for dekktrykk i kjøretøy

 • Automatisk og direkte visning av trykktap i ett eller flere dekk som varsel på displayet når problemet opptrer

Hensikt:

 • Øke kjøresikkerheten og redusere ulykker; feil dekktrykk vil øke bremselengden og påvirke kurveegenskapene, og dekkene kan oppvarmes.

 • Redusere drivstofforbruket pga. ikke optimalt dekktrykk.

 • Redusere CO2-emisjon og dekkslitasje pga. forhøyet rullemotstand.

 

Fordeler:

 • Problemer med dekktrykket blir meldt til bilføreren med en gang.

 • Problemene kan behandles tidlig.

 • Manuelle lufttrykkontroller er ikke nødvendige

Tidsmessige reguleringer for utrusting med en TPMS RDKS:

 1. Siden 1. november 2012 må alle nye typegodkjente biler og bobiler i EU være utstyrt med et TPMS.

 2. 2.      Frau 1. november 2014 må alle biler og bobiler med førsteregistrering være utstyrt med et TPMS.

Hvilke evner må et TPMS ha?

Allerede når kjøretøyet produseres må et direkte eller indirekte TPMS være integrert; senere installering er ikke forskriftsmessig.

Egenskaper av TPMS iht. EU-lovgivning:

 • Varsling ved trykktap i et enkelt dekk (innen 10 minutter):
  20% mindre enn driftstrykk (Pvarm) ved 1,5 bar

 • Varsling ved trykktap i alle fire dekk (plutselig og krypende tap):
  20% mindre enn driftstrykk (Pvarm) ved 1,5 bar

 • Detektering av trykkfall ved hastigheter mellom 40 km/h og kjøretøyets maksimale yteevne

 • Dataoverføring med 434 MHz

Hva er direkte TPMS?

Dekktrykkovervåkning ved hjelp av sensorer i hvert dekk som måler trykket og temperaturen. Registrerte data overføres trådløst til en sentral mottaker, dataene bearbeides, visning på bilførerens display

Sammenligning med indirekte TPMS

 • Veldig presis dataregistrering

 • Tilleggsfunksjoner, sånn som dekkposisjonregistrering, måling av trykkfall mens kjøretøyet står stille, og overvåkning av reservehjulet

 • Tydelig mer arbeid ved stell og dekkskift

 • Krever store endringer i bilverksted, f.eks. for vedlikehold, montasje og programmering av TPMS-sensorer

 • Forsyning av alle dekk (vinterdekk, sommerdekk, reservedekk) med en funksjonsdyktig sensor

Hva er indirekte TPMS?

Indirekte TPMS bruker de eksisterende sensorene i ESP/ABS; dekktrykket bestemmes ved hjelp av dekkets turtall og dataoverføring til den sentrale styreenheten (ECU = Electronic Control Unit)

Ved trykkfall:

 • Systemet detekterer en økning i dekkets turtall

 • Displayet viser en varselmelding til bilføreren

Sammenligning med direkte TPMS:

 • Mindre presis (f.eks. ingen opplysninger om det presise trykkfallet og temperaturmåling)

 • Mindre komfortabel (f.eks. ingen måling av dekktrykket når kjøretøyet står stille)

 • Intet ekstra arbeid når dekk byttes, fordi et er ingen sensorer i dekkene man må ta vare på

Hvilke områder påvirkes av TPMS-systemer?

I de følgende situasjonene kommer kjøretøyets eier hhv. bilverkstedet i kontakt med et direkte TPMS.

 • Diagnose når varsellyset lyser på displayet
 • Vedlikehold, reparasjon eller skift av sensorer
 • Dekkskift
 • Dekkmontasje
 • Sammensetning av hele hjul
 • Reparasjoner på dekken
 • Servicekontroll (f.eks. kjøretøyinspeksjon iht. nasjonale lover TÜV)

Konsekvenser for kjøretøyeieren:

På grunn av den komplekse teknikken i TPMS blir det vanskeligere for kjøretøyeieren å gjennomføre service på dekkene selv. Når varselsignalet lyser (f.eks. defekt dekk eller defekt sensor), og for dekkskift trenger han et tilsvarende utstyrt verksted som tilbyr passende service.

Konsekvenser for bilverkstedet:

For verksted er det derfor absolutt nødvendig å forberede seg for denne nye teknologien og å ta tiltak på et tidlig tidspunkt for å kunne betjene kunder med TPMS og posisjonere seg i markedet som ekspert i dette området.

Idag er mange kjøretøy med indirekte TPMS på markedet; derfor skulle bilverksted gjøre seg kjent med programvaren og kundenes servicekrav allerede før den 1. november 2014.

I de neste årene vil antallet av kjøretøy med TPMS øke kontinuerlig. Alle disse kjøretøyene har behov for reservesensorer eller sensorer for å utstyre vinterdekkene med. Dette vil gi bilverkstedene et enormt salgspotensial for tilsvarende service og produkter.

I tillegg til de nødvendige kunnskapene må bilverkstedene også være utstyrt med det passende verktøyet (f.eks. for problemdiagnose eller programmering av sensorene) og forsynt med de passende reservedelene (f.eks. pakninger, ventiler eller hele sensorer).

Informasjon for montasjepartnere

Hva trenger du for TPMS? Hva må du investere i?

For å være forberedt på kunder med et direkte TPMS i kjøretøyet, må du være utstyrt med: 

 1. En tilstrekkelig beholdning av kjøretøyspesifikke, originale sensorer eller uprogrammerte universal-sensorer

 2. En tilstrekkelig beholdning av ventiler og service-sett med reservedelene som trengs for dekkskift (ventilkjerne, deksel, mutter, pakning)

 3. Spesialverktøy f.eks. Ventilskruetrekker for riktig tiltrekningsmoment ved installasjon av ventiler

 4. Diagnose-/programmeringsverktøy for problemdiagnose, for programmering og eventuelt opplæring av sensorene og den sentrale styreenheten

 5. Opplært personell som forutsetning for fagmessig montering/avmontering av hjul på et kjøretøy med direkte TPMS

Hvilke endringer oppstår for prosedyrene ved dekkservice på grunn av TPMS?

 • Vedlikehold av sensorene i hjulene på et kjøretøy med direkte TPMS ved hvert hjulskift

 • For å unngå korrosjon på ventilen og sensoren: skift av slitedelene ventilkjerne, mutter, pakning og deksel ved hjelp av spesielle service-sett

 • Påvisning av batteriets ladning ved hjelp av diagnose-/programmeringsverktøy

 • Erstatning av svake/tomme batterier pga. det begrensete livet til batteriet i en sensor (mellom 4 og 10 år)

 • Analyse og retting av problemet som vises på displayet idet varsellyset lyser (ved trykkfall eller defekt sensor, f.eks. tomt batteri, korrosjon eller brudd av sensoren fra ventilen)

 • Ettersom et ikke funksjonsdyktig TPMS vurderes som en liten mangel iht § 29 StVZO (tysk trafikklov) som må rettes på med en gang av kjøretøyeieren, må verkstedet være i stand til å oppheve denne mangelen omgående.

Anbefalinger angående prosedyren, når kunden ønsker en diagnose og problemløsning når varsellyset lyser, vedlikehold av sitt TPMS eller dekkservice (f.eks. dekkskift, montering/demontering):

 1. Kontroll av varsellyset og displayet i kjøretøyet, - når lampen lyser er det nødvendig å gjennomføre en diagnose for å finne ut om det skyldes en systemfeil eller trykkfall (se kjøretøyboken)

 2. Kontroll av ventilen (er pakningen skadet? Er det korrosjon på ventilen?)

 3. Scanne sensorene med et diagnose-/programmeringsverktøy

 4. Dokumentasjon av scanneresultatene (ankomsttilstanden til kjøretøyets TPMS)

 5. Utførelse av kundens oppdrag f.eks. hjulskift, fornyelse av dekk eller sensorer, vedlikehold til ventilen. Om nødvendig: opplæring av de (nye) sensorene til kjøretøyet og kontroll av TPMS.

 6. Dokumentasjon av avgangstilstanden til kjøretøyets TPMS (tilstanden må ikke være dårligere enn ankomsttilstanden) og opplysning av kunden

Vennligst observer: Et funksjonsdyktig TPMS er en bestanddel av kjøretøyets driftstillatelse og derfor må dets funksjonsdyktighet garanteres av verkstedet etter hvert tiltak. En tilsvarende dokumentasjon av TKMS'ets tilstand både før og etter at vedlikehold, diagnose og kundens oppdrag gjennomføres er derfor en sikring iht. ansvar og garanti.

Fordeler og baksider av TPMS for bilverksteder

Fordeler

Baksider

 

 • Ekstra inntekter fra de nye tjenestene (f.eks. Ekstra dekkservice, vedlikehold av TPMS) og reservedeler (f.eks. Nye sensorer, service-sett)
 • Kunder med direkte TPMS med sommer- og vinterdekk kommer til bilverkstedet minst 2 ganger om året
 • Forbedret kundeforhold pga. Denne regelmessige kundekontakten og mulighet for å tilby ekstra tjenester og produkter

 

 • Lengre tid for behandling av et kjøretøy med direkte TPMS
 • I sesongens rushtider må problemet løses at mindre oppdrag kan bearbeides per dag på grunn av den lengre bearbeidingstiden

Løsning: Kompensering av den lengre bearbeidingstiden gjennom godt forhåndsarbeid, f.eks. telefonisk planlegging av kundenes oppdrag eller rettidig forsyning med materiell

 

 • Betydningen av bilverksted for dekkservice øker (f.eks. kan kjøretøyeieren med direkte TPMS ikke gjennomføre dekkskift alene uten videre)

 

 • Kunder kan skremmes av de høyere prisene hhv. er ikke villige til å betale dem. Dette resulterer i at flere kunder skifter til helårsdekk eller forsøker å unngå TPMS-vedlikehold

Løsning: Bedre forståelse av de høyere kostnadene gjennom god konsultasjon og informasjon av kundene om TPMS med henvisning til de lovfestete reguleringene og  den økede sikkerheten

 

 • Spesialisering som TPMS-verksted er en konkurransefordel pga. En differensering av tjenestene, produktene, kunnskapen og servicen verkstedet kan tilby

 

 • Feil ved håndtering med TPMS-teknologien pga. Mangelfull know-how kan føre til et dårlig rykte og krav om kompensasjon

 

Løsning: Kvalifisering av personell autodidaktisk, ved opplæring eller gjennom kurs, god informasjonspredning og kommunikasjon blant medarbeiderne for å øke kunnskapene deres

Hvilke forandringer viser seg med hensyn til kundekontakt?

Kunder må informeres om:

 1. Teknikken og kravene til TPMS
 2. Øket tidsforbruk for dekkservice på TPMS-kjøretøy
 3. Høyere priser for dekkservice med TPMS

 • Klarlegging om kjøretøyet er utstyrt med direkte TPMS ved timeavtale.
 • Oppretting av en tidsplan (beregning av ekstra arbeid for montering av dekk med TPMS).
 • Forsyning med nødvendige reservedeler (f.eks. Reservesensorer eller service-sett).

Kvalifisering / opplæring av medarbeiderne:

 • Anskuelig forklaring av TPMS'ets funksjonsprinsipp til kunden.

 • Forståelig forklaring av spesifikke elementer av dekkservice til kunden.

 • Informasjon til kunden om alle gjennomførte tiltakene.

 • Dokumentasjon av TPMS'ets ankomst- og avgangstilstand.

 • Forståelig forklaring til kunden for den høyere prisen for dekkservice pga øket  innsats (tid, know-how, tekniske apparater, eksempelvis programmeringsverktøyet, vedlikehold av ventiler og sensorer).

Sammendrag av forberedelsene på TPMS

TPMS-plikten stiller høye krav til bilverksteder spesielt med hensyn til teknologien av direkte TPMS og medfører mange forandringer. Markedsutviklingen er svært positiv med hensyn til utbredelsen av TPMS; derfor er en tidlig forberedelse til denne teknologien en stor fordel.

De etterfølgende punktene bør observeres ved forberedelsen til arbeidet med direkte TPMS:

 1. God forberedelse til kundesamtalen (detektering av kjøretøydata, direkte/indirekte TPMS, informasjoner om TPMS, meddelelse og forklaring av de høyere kostnadene)

 2. Forberedelse av personell til den nye teknologien

 3. Investisjon i egnete sensorer og diagnose-/programmeringsverktøy

 4. Utnyttelse av konkurransefordeler ved å kommunisere TPMS-servicen til kundene

 5. Optimering og tilpasning av de interne prosedyrene for dekkservice

 6. Tilpasning av gjennomgangstidene og prisene for dekkservice for kjøretøy med direkte TPMS

 7. Dokumentasjon av tilstanden til TKMS før og etter arbeidet.

Hvilke sensorer kan brukes for TPMS (f.eks. som reserve for en defekt sensor)?

Hver produsent kan bruke en annen sensortype for kjøretøyets originalutstyr. På grunn av dette finnes de idag mer enn 150 forskjellige sensormodeller på markedet.

Krav:

 • Sensorene som skal installeres må være forhåndsprogrammert for det spesifikke kjøretøyet

 • Kjøretøy og sensor må være kompatible, dvs. ikke hver sensor kan nødvendigvis installeres i hvert kjøretøy.

 • Hvis en sensor må skiftes eller for vinterdekk/reservedekk kan man bruke enten originale sensorer eller uprogrammerte universal-sensorer.

Originalsensorer er allerede forhåndsprogrammert med kjøretøyets spesifikke data; følgelig kan sensoren kun brukes i bestemte kjøretøymodeller. På grunn av det store antallet forskjellige sensorer ville verkstedets beholdning og de bundne midlene (det bør alltid være minst 4 av de viktigste originale sensorene i lageret) økes for å kunne tilfredsstille kundenes krav.

 

Uprogrammerte universal-sensorer er ikke forhåndsprogrammert og kan installeres i de fleste kjøretøyene uten problemer. Følgelig trengs det ikke et stort utvalg av sensorer for å kunne tilfredsstille alle kunder som det er tilfellet med originalsensorer (en grunnbeholdning av universalsensorer er tilstrekkelig). På den andre siden trengs det i tillegg et spesielt programmeringsverktøy for universal-sensorer for å kunne programmere dem. Disse verktøyene brukes først for å hente frem kjøretøyets data og bestemme posisjonen av dekket som inneholder sensoren, som skal programmeres (f.eks. fremre, venstre dekk). Deretter registreres den originale sensoren av programmeringsenheten (avhengig av programvare f.eks. ved å legge inn sensorens ID, eller automatisk detektering ved å legge på originalsensoren), og de samlete dataene brukes til å programmere den nye sensoren. Originalsensoren imiteres så å si. Hvis ingen gammel originalsensor er tilgjengelig kan programmeringsverktøyet også brukes til å opprette en ny sensor-ID.

   

Hvordan kan personell forberedes til de nye kravene TPMS stiller?

TPMS medfører en del forandringer i arbeidsprosessene for vedlikehold eller dekkservice.

Det er viktig å forberede medarbeidere på disse forandringene slik at alle kunder kan betjenes med høy standard og ingen feil opptrer ved rådgivning og bearbeiding av TPMS. Vi anbefaler å sørge for at medarbeidere opplæres i håndtering med TPMS i spesielle kurser. Det finnes forskjellige tilbydere av TPMS-kurser.

Hvordan installeres sensorene i hjulet?

For montering av sensorene brukes spesialverktøy for fagmessig montering eller avmontering. Disse verktøyene gjør montering/avmontering av sensorene enklere og sørger for at mutteren og ventilen for sensorholderen festes med riktig tiltrekningsmoment.

Sensorene anbringes inni dekket gjennom bestemte dekkventiler:

For fastgjøring kan man velge mellom en aluminium- og en snap-in-ventil (gummiventil); det finnes ekstra sensormodeller for begge ventiltyper (slik garanteres kompatibiliteten av ventilen og sensoren).  Som oftest er en snap-in-ventil rimeligere og enklere å installere enn en aluminium-ventil, men det må henvises til at en snap-in-ventil ikke kan brukes med hastigheter på mer enn ca. 210 km/h fordi av sentrifugalkreftene som virker da. For slike hastigheter må altså en aluminium-ventil brukes. Ved hvert dekkskift skal det foretas vedlikehold av ventilen, dvs. at ventilkjernen, ventilens deksel, mutter, skive og pakning skal fornyes. For slikt vedlikehold finnes det forskjellige service-sett som inneholder de nødvendige reservedelene.

Snap-in-ventil:

 1. Sensor
 2. Gummiventil
 3. Torx-skrue
 4. Ventilkjerne (forniklet)
 5. Ventildeksel (plast)

 

 

Aluminium-ventil:

 1. Ventil, med sprutestøpt sensorhus
 2. Gummipakning
 3. Festemutter
 4. Ventilkjerne (forniklet)
 5. Ventildeksel (plast)

Hvordan registrerer kjøretøyet de (nye) sensorene?

Etter at sensorene har blitt programmert og installert i hjulet må det garanteres at kjøretøyet også registrerer sensoren og at kommunikasjonen mellom sensoren og utlesningsenheten fungerer ordentlig. For dette må sensorene til den sentrale mottakeren (styre- og databearbeidingsenheten til TPMS) aktiveres, når en ny Sensor-ID brukes/opprettes eller den opprinnelige hjulposisjonen til sensoren har endret seg.

Det er tre forskjellige typer opplæring/programmering av en ny sensor (avhengig av kjøretøyets evner):

 1. Kjøretøyet opplærer seg selv: Mens kjøretøyet kjøres i ti minutter med en hastighet mellom 35 og 100 km/h opplærer kjøretøyet automatisk, varsellyset slukner automatisk (f.eks. Mercedes, Opel, VW, Ford, Mazda, Hyundai).

 2. Manuell opplæring gjennom kjøretøyeieren ved hjelp av kjøretøymenyen: fastslått prosess som er oppført i kjøretøyets håndbok (f.eks. Audi, Mercedes, BMW, Porsche).

 3. Opplæring ved hjelp av bestemte programmerings-/diagnoseverktøy: Sensorene opplæres ved hjelp av en forbindelse som opprettes mellom programmeringsverktøyet og OBDII-grensesnittet (= On Board Diagnose grensesnitt) (f.eks. Renault, Citroen, Peugeot, Nissan, Opel, Fiat og Lancia). Dette grensesnittet brukes f.eks. Også for problemdiagnose når varsellyset lyser.

Hva må ta vare på når fullstendige hjul bestilles eller settes sammen selv?

Hos kjøretøy med direkte TPMS må du iaktta følgende:

 • Da alle dekkene må være utstyrt med sensorer, må sensorer installeres når fullstendige hjul settes sammen.

 • Originalsensorer er allerede programmert for et spesifikt kjøretøy, og de kan installeres i hjulet og monteres i kjøretøyet uten ekstra programmering.

 • Universal-sensorer på den andre siden krever programmering ved hjelp av et spesielt diagnose-/programmeringsverktøy, for å overføre kjøretøyspesifikke detaljer til sensoren og dermed å gjøre den kompatibel med kjøretøyets TPMS. Avhengig av hvilket programmeringsverktøy det ble investert i på bilverkstedet, må sensorene programmeres før hjulene settes sammen eller kan programmeres på etterhånd.

Hva er programmerings-/diagnoseverktøy for TPMS?

Det finnes forskjellige typer programmerings-/diagnoseverktøy som er utstyrt med forskjellige funksjoner innen et prisområde mellom 500 og 1500 EUR.

For å gjennomføre en diagnose vil verktøyene ta kontakt med sensorene per radio, slik at feilen i TPMS vises på verktøyets display. Som oftest vil bare enheter i den høyeste prisklassen være forsynt med funksjonen som lar den opprette et direkte grensesnitt med OBD og å opplære nye sensorer via dette grensesnittet. For programmering av universal-sensorene med kjøretøyets data og en klonet eller nytt opprettet sensor-ID trengs et programmeringsverktøy. Med noen redskaper er det sågar mulig å ta trådløs kontakt med allerede installerte sensorer og programmere dem på etterhånd.

 1. Pre-service-verktøy: Brukes flest for diagnose (noen ganger med programmeringsevne), har et lite display. Data kan overføres til en PC via USB. Ment som begynnersystem for få diagnoser (og programmeringer).
 2. PAD (Programming Accessory Devices): Utlesning og programmering av sensorer som må være i direkte fysisk kontakt med PAD for dette (legge på sensoren); PAD'en kobles til en PC som tjener som et display.
 3. All-In-One: Øyeblikkelig trådløs programmering gjennom begrensning av eksisterende sensor-ID'er eller oppretting av en ny ID; hurtig og enkel trådløs diagnose, kan ofte opprette et OBD-grensesnitt, data kan automatisk overføres til en PC (ytterligere funksjoner, eksempelvis utskrift av rapporter); anbefales for bilverksted med gjennomsnittlig frekventering.
Informasjoner for kunder av fullstendig sammensatte hjul

Hva kan jeg gjøre når kjøretøyet gir melding om trykkfall?

Du skal oppsøke et bilverksted med en gang eller parkere kjøretøyet og ta kontakt med veipatruljen ettersom et dekk er defekt og kjøresikkerheten ikke lenger kan garanteres.

Hva skjer hvis jeg vil/må skifte ett dekk (punktering, slitasje, skift fra vinter- til sommerdekk eller omvendt)?

Sensorene må alltid sjekkes ved dekkskift når direkte TPMS er installert.

Kjøretøy som underligger TPMS-plikt, må ha alle dekk utstyrt med sensorer.

Hvis et nytt dekk skal monteres på kjøretøyet, må også en sensor som er kompatibel med kjøretøyets TPMS, installeres.

Hva skjer hvis mitt TPMS ikke fungerer feilfritt?

Hvis et varselsignal vises på kjøretøyets display må du omgående oppsøke et bilverksted, fordi enten TPMS ikke fungerer ordentlig eller lufttrykket har falt.

Ved kjøretøyinspeksjon iht. § 29 StVO (tysk trafikklov) er et defekt TPMS en liten mangel, som imidlertid må rettes på med en gang pga. dens betydning for kjøretøyets sikkerhet.

Hvor får jeg teknikken fra?

Et indirekte eller direkte TPMS installeres i kjøretøyet allerede i produksjonen. Hvis intet TPMS er installert i kjøretøyet av produsenten er det ikke nødvendig å installere dette senere, fordi kjøretøyet ikke underligger TPMS-plikten.

Et verksted som tilbyr TPMS-service kan informere deg om reservedeler, eksempelvis service-sett for vedlikehold av ventiler eller reservesensorer.

Vær oppmerksom på at, pga. den komplekse teknologien i TPMS, et bilverksted som er utstyrt med det passende spesial- hhv. programmeringsverktøyet, anbefales for dekkskift, vedlikeholdsarbeid og ved problemer (f.eks. varselmelding på displayet).

Hvordan kan jeg sørge for at min TPMS blir vedlikeholdt?

Ventilene for sensorene er utsatt for naturlig slitasje og må vedlikeholdes i regelmessige perioder (dette anbefales for hvert dekkskift).

Ett verksted med TPMS-service kan gjennomføre vedlikeholdet.

helårsdekk

Hvorfor skal dekkreparasjoner på kjøretøy med direkte TPMS ikke gjennomføres selv med hjelpemidler?

Bruk av hjelpemidler, eksempelvis tetningsspray, kan føre til kjemiske reaksjoner som kan skade sensoren og dekket.

Kan jeg montere mine dekk selv hvis jeg har direkte TPMS installert?

Hvis direkte TPMS er installert må du være oppmerksom på det følgende når du skifter dekk:

 • Det er nødvendig å vedlikeholde ventilen ved hvert dekkskift for å unngå slitasje på sensoren.

 • Etter montasje av nytt dekk:  opplæring av sensoren til kjøretøyet på nytt pga. ny sensor-ID eller endring av sensorens hjulposisjon for å sikre feilfri kommunikasjon mellom sensoren og TPMS-mottakeren

 • Selvmontasje blir vanskeligere pga. disse nye tekniske kravene; derfor anbefaler vi å oppsøke en ekspert / et bilverksted for å få dekkservice gjennomført

Mitt kjøretøy har ingen TPMS. Må jeg få det installert på etterhånd?

I kjøretøy som underligger TPMS-plikt har et direkte eller indirekte TPMS allerede blitt installert ved produksjonen, ellers ville dette kjøretøyet ikke få typegodkjenning hhv. registrering innenfor EU-medlemslandene.

Det finnes ingen plikt til å installere TPMS på etterhånd.

Rammer TPMS-plikten meg i det hele tatt?

Du kjører en bil eller bobil. Da må du vite dette:

 1. Siden den 1. november 2012 må alle nytt typegodkjente biler og bobiler innen EU være utstyrt med en TPMS.

 2. Fra den 1. november 2014 må alle biler og bobiler med første registrering være utstyrt med TPMS.