Ordrestatus x
Logg ut

Kjøretips - Dekk på veien

Dekk er sikkerhetsrelevante komponenter i ethvert kjøretøy. Men en tilstrekkelig dekksikkerhet garanteres kun når dekket er i god stand. En slitt profil øker risikoen for vannplaning og øker bremselengden. Når du kjøper nye dekk bør du ha dette i bakhodet før du foretar valget. Anmeldelser kan hjelpe deg med å finne de beste dekkene når det kommer til sikkerhet. For å forhindre dekkskade, bør du oppbevare dekkene korrekt og kontrollere dem før montering. Etter en punktering er det normalt mulig å reparere dekket - men det er like fullt irriterende - spesielt dersom skaden kunne ha vært unngått.

Her kan du finne noen sikkerhetstips for kjøring:

Bremselengde og bremsespor

© toa555 FOTOLIA

Stoppelengde eller bremselengde

Stoppelengden er et sikkerhetskriterium som du allerede har vært stilt ovenfor på skolen - i hvert fall teoretisk. Beregning av bremselengde er nemlig et vanlig eksamensspørsmål. Kan du formelen?

Beregne bremselengden

Bremselengden er distansen kjøretøyet dekker fra bremsingen starter og til kjøretøyet står fullstendig i ro. Stoppelengden inkluderer i tillegg reaksjonslengden, som er omtrent en fot for hver mph du kjører i. For å beregne stoppelengden i fot, bruker du følgende formel: (fart) ² ÷ 20 + reaksjonslengde. For å få stoppelengden i meter, multipliserer du resultatet med 0,3. Dette er kun i teorien, ettersom stoppelengden i praksis kan være lengre avhengig av ulike faktorer. I tillegg vil lengden påvirkes av dekkenes tilstand og våte, snødekte eller isete veiforhold.

Det avhenger dessuten ikke bare av dekkenes tilstand, men også av type dekk. Dersom du kjører med vinterdekk om sommeren, vil bremselengden påvirkes. Bremselengden med sommerdekk i forhold til vinterdekk er bedre i varmt vær. Dette er på grunn av den hardere gummisammensetningen i sommerdekk .

Pass på din egen sikkerhet og sikkerheten til andre i trafikken - kjør alltid med nødvendig avstand for å tillate nødvendig stoppelengde dersom det skulle oppstå en nødssituasjon.

Vannplaning

Vannplaning av bil

© introducer FOTOLIA

Vannplaning er et mareritt for mange sjåfører. Det å miste kontrollen på kjøretøyet øker faren for ulykker. Ingen ønsker å risikere dette! Men hva er vannplaning og hvordan skjer det?

Vanlige dekk har en profil som består av mange langs - og tverrgående spor. På våte veier samler de vann som transporteres vekk fra dekket slik at direkte kontakt mellom dekkprofilen og veien garanteres. Dersom dette ikke fungerer vil vannet føre til at dekke flyter. Vannplaning karakteriseres av følgende tegn:

  • Ujevn styring
  • Hjulspinn
  • Vannlyder under kjøretøyet

Hva gjør du ved vannplaning?

Det er én enkel regel ved vannplaning: Ikke brems! Bruk kløtsjen og styr rett fremover. Dekkene skal være justerte i henhold til kjøreretningen.

Det er selvfølgelig best å unngå vannplaning. Derfor bør du kjøre forsiktig i regnet. Du bør dessuten sjekke mønsterdybden jevnlig. Kun dekk med minst 3 mm mønsterdybde tilbyr tilstrekkelig sikkerhet. Dersom sporene i dekket er slitt, kan de imidlertid ikke absorbere nok vann slik at du alltid risikerer vannplaning når det regner. Sjåfører er mer redd for vannplaning om vinteren, ettersom snøsnørpe også utgjør fare for å skli. I dette tilfellet gjelder imidlertid samme regler og forholdsregler som for våte veier.

Oppover

Prisene gjelder per stykk og inkluderer MVA og frakt innen fastlands-Norge, med mindre annet er angitt.