Ordrestatus x
Logg ut

Strukturen til et bilbatteri

Enhver sjåfør vet at man trenger et batteri for å starte en bil. Men hvordan er et batteri faktisk konstruert? Den grunnleggende komponenten i et batteri er, elektrolyttoppløsningen - i de fleste tilfeller 37 % svovelsyre - og blyplatene, anordnet i huset i vekslende lag. Platene er koblet vekselsvis til plusspolen (rød) og minuspolen (blå). For at de motsatt ladede platene ikke skal berøre og forårsake en kortslutning, blir separatorer plassert mellom dem. Gassene som blir produsert av de kjemiske reaksjonene får slippe ut gjennom et velv i huset.

Informasjon om konstruksjonen til bilbatterier:

Installering

Hvis du ønsker å installere et bilbatteri, trenger du ikke oppsøke det nærmeste bilverkstedet, siden så å si hvem som helst kan installere et nytt startbatteri selv, med få verktøy. Hvis du følger disse trinnene, kan du ikke gjøre feil og du vil spare en god del penger. Følg disse trinnene for å installere et nytt batteri:

Aufbau Autobatterie

  1. Fjern bestkytttelseshettene av plastikk fra polene til det nye batteriet, og legg disse til side.
  2. Nå kan du plassere det nye batteriet inn i bilens batterirom. Sørg for at batteriet sitter oppreist. Sørg også for at det ikke er noen fremmede objekter i batterirommet som eventuelt kan skade batteriet. I de fleste kjøretøy installeres batteriet under panseret sammen med motoren, men i noen kjøretøy kan det bli plassert i bagasjerommet.
  3. Nå kan batteriet bli festet i plass med den medfølgende braketten.
  4. Videre blir den røde kabelen festet til plusspolen, og den svarte kabelen til minuspolen. Begge kabelklemmene blir sikret til polene med skruer.
  5. Når dette er gjort kan polene beskyttes fra korrosjon med polfett eller spray, som også hjelper til å sørge for sikker overføring av spenning.

Vekt

Disse batteriene er ikke lettvektere. Den vekten som et bilbatteri har er ganske heftig og ikke for svake armer. I gjennomsnitt veier de mellom 10 og 30 kg, avhengig av deres konstruksjon og lagrekapasitet. Den tunge vekten til batteriet presser ned på batterirommet, og under kjøring over røffe veier er presset enda mye større. Et skadet batterirom kan utgjøre en fare for selve batteriet. Hvis det bryter sammen vil batteriet falle ut på veien, noe som åpenbart utgjør en fare for andre sjåfører. Jevnlig visuell inspeksjon av batterirommet er derfor sterkt anbefalt for sikkerhetens skyld.

Positiv/negativ

Hva betyr positiv og negativ med bilbatterier og hvorfor er en pol rød og den andre svart? - et spørsmål som mange sjåfører kan komme til å spørre. Heldigvis er svaret ganske enkelt: Batteriets positive pol må alltid være koblet med den røde kabelen, og den negative polen med den svarte kabelen. Under installasjon av et nytt startbatteri må du følge nøyaktig motsatt prosedyre: koble først til den positive polen til kabelsystemet før du kobler klemmen til den negative polen og bolte den trygt fast.

Volt

Hvordan kan du måle volt på et bilbatteri og avgjøre hvorvidt ditt batteri produserer nok spenning? Det er to muligheter: du kan dytte bilen med motoren av mot veggen på et hus, skru på frontlysene på nærlys, og observere om lysene som er synlig dempes kort tid etter at de blir skrudd på - eller så kan du måle spenningen med et multimeter. For å gjøre dette holder du den røde kabelen på plusspolen og den svarte kabelen på minuspolen samtidig. Hvis multimeteret viser mellom 12.7 og 12.4 V, er batteriet i god stand. Hvis målingen er lavere enn 12 V, er det på tide med et batteribytte.

Spenning

De fleste moderne elektriske systemer i kjøretøy bruker 12 volt. Batteriet må tåle minst denne spenningen (enda bedre, litt mer) så batteriet har nok kraft til å starte bilen. Måten batterispenning måles er faktisk ganske enkelt og kan bli gjort av enhver i en hjemmegarasje: kjøretøyet bør først være avslått i 1 - 2 timer før testen. Deretter kan du måle batterispenningen med et multimeter satt til korrekt spenningsområde. For å gjøre dette, før multimeterets røde kabel mot plusspolen samtidig som du fører den svarte kabelen mot minuspolen. Et fullstendig oppladet batteri kommer til å vise mellom 12.4 og 12.7 V. Hvis spenningen er under 12 volt, er det ikke lenger tilstrekkelig og batteriet bør bli ladet opp så snart som mulig eller erstattet. En avlesning av for lav spenning kan også være et tegn på et problem med dynamoen, som ikke lenger kan lade opp batteriet effektivt.

Produksjonsdato

Batteriets produksjonsdato er viktig fordi et batteri som ikke har vært koblet til og brukt i mer enn 12 måneder kan bli utladet. Selv om ingenting tapper batteriet kan det likevel bli utladet. For å avgjøre nøyaktig produksjonsdato, bør du ta en nærmere kikk på minuspolen. Et firesifret nummer kan ofte finnes påtrykt. De to første sifrene indikerer produksjonsuken, og de to siste sifrene indikerer året. Det finnes også batterier som har et merke som viser måned og år.

Holdbarhet

En av de vanligste årsakene til sammenbrudd av biler er en batteridefekt. Men hvordan kan holdbarheten til et batteri bli utvidet? Fremfor alt: unngå korte turer, noe som tapper batteriet raskere, siden dynamoen ikke klarer å lade opp batteriet fullstendig i løpet av korte perioder av tid. Når det er mulig bør væskenivået i batteriet sjekkes en gang i året og toppet med destillert vann når nødvendig, for å unngå et uttørket batteri. Det hjelper også å redusere den elektriske tappingen fra bilens systemer, ved å for eksempel skru av varmen på bakvinduet og sidevinduene så snart den ikke lenger er nødvendig.

Koble til parallelt

For å øke battariets kapasitet kan du koble ditt bilbatteri til parallelt. For eksempel virker det fornuftig for en strømforsyning til en trailer, en bobil eller en sportsbil med stor motor. Dette tillater en økning av lagringskapasiteten mens spenningen ivaretas. Med parallelkobling blir minuspolene koblet sammen, tilsvarende med plusspolene. Dette øker kapasiteten til begge batteriene sammen, mens den totale spenningen er den samme som den til hvert enkelt batteri, i dette tilfellet 12 volt. Normalt kan bare batterier med samme spenning og syretetthet og samme ladenivå kobles sammen parallelt. I tillegg bør tverrsnittet av ledninger og lengder også være identiske.

Motorraum

Prisene gjelder per stykk og inkluderer MVA og frakt innen fastlands-Norge, med mindre annet er angitt.